Polityka prywatności

Portal aleksandrapizon.com.com zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Każdego użytkownika i klienta serwisów oraz artykułów obowiązuje aktualna Polityka Prywatności, znajdująca się na stronie http://www.aleksandrapizon.com/polityka-prywatności

Zmiany które mogą zostawać wprowadzane nie wpłyną na podstawową zasadę: aleksandrapzion.com nie przekazuje i  nie sprzedaje osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów / użytkowników swoich serwisów i artykułów.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie nie korzystać z artykułów i nie odwiedzać serwisów,  należących do aleksandrapizon.com oraz nie korzystać z oferowanych usług.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do aleksandrapizon.com możesz zostać poproszony o przekazanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków adres e-mail i imię . W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Subskrypcja bezpłatnych artykułów

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych artykułów należących do aleksandrapizon.com wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi artykuły. Imię pozwala aleksandrapizon.com zwracać się do czytelników po imieniu.

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez aleksandrapizon.com wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

Niezapowiedziane Wiadomości

aleksandrapizon.com zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości aleksandrapizon.com rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, artykułów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów aleksandrapizon.com

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych aleksandrapizon.com

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do aleksandrapizon.com przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane aleksandrapizon.com nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do aleksandrapizon.com i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez aleksandrapizon.com nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do aleksandrapizon.com mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i materiałach należących do aleksandrapizon.com

W przypadku pytań proszę się kontaktować za pomocą formularzy na stronach aleksandrapizon.com

Wyłączenie Odpowiedzialności

Strona aleksandrapizon.com została stworzona, aby pomagać czytelnikom osiągnąć sukces w marketingu online. Mimo, że prezentujemy praktyczne rozwiązania, to nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno się bezwarunkowo korzystać z wszystkiego, co oferujemy. Porady, które udostępniamy powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie.

Zawarte w aleksandrapizon.com artykuły są opinią i mogą nie zawsze zgadać się z opinią innych osób

Opinie wyrażone przez społeczność na forum, w komentarzach lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z moją własną.

AleksandraPizoń.com oraz jego redakcja nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze. Wprawdzie przykładam sporą wagę do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują tu swoje reklamy byli wiarygodni, ale nie mogę odpowiadać za ich czyny. Dane adresowe jak i szczegóły oferty każdego reklamodawcy można uznać za pewne tylko w momencie publikacji.

Strona aleksandrapizon.com nie daje gwarancji zarobków, ma wyłącznie charakter informacyjny.

Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek biznesu pamiętaj o dokonaniu realistycznej oceny swoich możliwości finansowych, dokładnie wszystko przeczytaj i szczegółowo przeanalizuj, ewentualnie skonfrontuj z innymi podobnymi publikacjami.

Portal, który przeglądasz nie jest poradnikiem inwestycyjnym w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Nie mniej jednak prezentowane treści mogą być pomocne w zarabianiu oraz marketingu online.

Pamiętaj, że żaden, ale to żaden sposób na zarabianie pieniędzy nie daje nigdy 100% gwarancji zarobku i od nas tej gwarancji również nie otrzymasz. Prezentowane biznesy to programy, które osobiście sprawdziliśmy i z których usług korzystamy.

Warunki korzystania

Strona aleksandrapizon.com zawiera linki do innych stron i serwisów.

Korzystanie z narzędzi oferowanych przez aleksandrapizoń.com jest dobrowolne. W chwili otrzymania dostępu do strony partnerskiej / bloga odpowiedzialność za treści znajdujące się na stronie ponosi osoba, która nią zarządza.

Proszę zauważyć, że uczestnictwo w niektórych programach może być niezgodne z prawem, zgodnie z przepisami prawa w danym kraju. Portal aleksandrapizon.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty (w tym, bez ograniczeń, straty finansowe, utratę zysków, utratę przedsiębiorstwa lub jakiekolwiek straty pośrednie lub wtórne) spowodowane uczestnictwem w tych programach.

Korzystając, więc z przedstawionych na stronie treści zapewniasz, że uczestnictwo w nich jest w Twojej jurysdykcji dozwolone i ponosisz pełną odpowiedzialność przed Administratorem za prawdziwość złożonego przez siebie oświadczenia.

Obowiązuje całkowity zakaz kopiowania jakichkolwiek treści, grafik bez  zgody!